top of page

קטלוג זרי כלה מיוחדים

ניתן להזמין כל זר מהגלריה לפי מספר דוגמא
K1 זר כלה דגם
K1 זר כלה דגם

זרי כלה בעיציוב ק'יו 7 לימו K1 קישוטים. זר דגם

press to zoom
K2 זר כלה דגם
K2 זר כלה דגם

זרי כלה בעיציוב ק'יו 7 לימו K2 קישוטים. זר דגם

press to zoom
K3 זר כלה דגם
K3 זר כלה דגם

זרי כלה בעיציוב ק'יו 7 לימו K3 קישוטים. זר דגם

press to zoom
K4 זר כלה דגם
K4 זר כלה דגם

זרי כלה בעיציוב ק'יו 7 לימו K4 קישוטים. זר דגם

press to zoom
A1 זר כלה דגם
A1 זר כלה דגם

זרי כלה בעיציוב ק'יו 7 לימו A1 קישוטים. זר דגם

press to zoom
A2 זר כלה דגם
A2 זר כלה דגם

זרי כלה בעיציוב ק'יו 7 לימו A2 קישוטים. זר דגם

press to zoom
A3 זר כלה דגם
A3 זר כלה דגם

זרי כלה בעיציוב ק'יו 7 לימו A3 קישוטים. זר דגם

press to zoom
A4 זר כלה דגם
A4 זר כלה דגם

זרי כלה בעיציוב ק'יו 7 לימו A4 קישוטים. זר דגם

press to zoom
A5 זר כלה דגם
A5 זר כלה דגם

זרי כלה בעיציוב ק'יו 7 לימו A5 קישוטים. זר דגם

press to zoom
A6 זר כלה דגם
A6 זר כלה דגם

זרי כלה בעיציוב ק'יו 7 לימו A6 קישוטים. זר דגם

press to zoom
A7 זר כלה דגם
A7 זר כלה דגם

זרי כלה בעיציוב ק'יו 7 לימו A7 קישוטים. זר דגם

press to zoom
A8 זר כלה דגם
A8 זר כלה דגם

זרי כלה בעיציוב ק'יו 7 לימו A8 קישוטים. זר דגם

press to zoom
A9 זר כלה דגם
A9 זר כלה דגם

זרי כלה בעיציוב ק'יו 7 לימו A9 קישוטים. זר דגם

press to zoom
A10 זר כלה דגם
A10 זר כלה דגם

זרי כלה בעיציוב ק'יו 7 לימו A10 קישוטים. זר דגם

press to zoom
A11 זר כלה דגם
A11 זר כלה דגם

זרי כלה בעיציוב ק'יו 7 לימו A11 קישוטים. זר דגם

press to zoom
A12 זר כלה דגם
A12 זר כלה דגם

זרי כלה בעיציוב ק'יו 7 לימו A12 קישוטים. זר דגם

press to zoom
בחרתם דגם הזר ?

תשלחו לנו הודעה עם מספר הדגם שאהבתם!

Отлично! Сообщение получено.

bottom of page